• Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Chương 7 trình bày về "Động cơ thúc đẩy". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những đặc điểm của động cơ làm việc, mô hình của động cơ làm việc, những hướng dẫn cho các nhà quản trị,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p humg 15/07/2018 86 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm kiểm tra, mô hình lợi ích- chi phí của kiểm tra, các kiểu kiểm tra, cơ sở của công tác kiểm tra, mô hình kiểm tra hiệu chỉnh, các phương pháp kiểm tra căn bản trong tổ chức.

   21 p humg 15/07/2018 71 1

 • Ebook Để thành công trong đàm phán: Phần 2

  Ebook Để thành công trong đàm phán: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm Phần II - Vấn đề khó khăn (Chương 4: Tìm ra nhiều giải pháp cùng có lợi; Chương 5: Chú trọng sử dụng tiêu chuẩn khách quan); Phần III - Tuy nhiên... (Chương 6: Làm gì khi đối phương mạnh hơn?; Chương 7: Làm gì khi đối phương không hưởng ứng cuộc đàm phán?; Chương 8: Làm gì khi đối phương dùng thủ đoạn?); Phần IV - Lời kết; Phần V -...

   160 p humg 29/06/2018 122 1

 • Ebook Để thành công trong đàm phán: Phần 1

  Ebook Để thành công trong đàm phán: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm: Phần I - Vấn đề khó khăn (Chương 1. Không mặc cả theo lập trường); Phần II - Các phương pháp đàm phán theo nguyên tắc (Chương 2. Tách con người ra khỏi vấn đề đàm phán; Chương 3. Tập trung vào lợi ích, không tập trung vào lập trường). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   73 p humg 29/06/2018 112 1

 • Ebook Nguyên tắc quản lý - Bài học xưa và nay: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Nguyên tắc quản lý - Bài học xưa và nay: Phần 1 - NXB Tài chính

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Bước đầu làm quản lý, trở thành người quản lý giỏi, phương thức quản lý "Coi con người là nền tảng phát triển", con mắt trí tuệ để nhận biết nhân tài,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   276 p humg 29/06/2018 74 1

 • Ebook Nguyên tắc quản lý - Bài học xưa và nay: Phần 2 - NXB Tài chính

  Ebook Nguyên tắc quản lý - Bài học xưa và nay: Phần 2 - NXB Tài chính

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Tăng cường cầu nối quan hệ, làm việc dưới sự lãnh đạo của người chủ huy, quyết sách, xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   184 p humg 29/06/2018 94 1

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Quản trị nguồn nhân lực" do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành gồm các nội dung chính: Đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động, quan hệ lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   264 p humg 29/06/2018 92 1

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 1 ebook "Quản trị nguồn nhân lực" do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành gồm các nội dung chính: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, quá trình tuyển dụng, trắc nghiệm và phỏng vấn, định hướng và phát triển nghề nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   233 p humg 29/06/2018 80 1

 • Ebook An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng

  Ebook An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng

  Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, cuốn sách "An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng" trình bày về an toàn lao động trong tổ chức công trường thi công, kỹ thuật an toàn trong thi công công trường xây dựng, an toàn lao động khi sử dụng máy, thiết bị thi công lao động,...

   178 p humg 29/06/2018 145 3

 • Ebook Thiết kế cấu kết thép nhà công nghiệp: Phần 1

  Ebook Thiết kế cấu kết thép nhà công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 ebook "Thiết kế cấu kết thép nhà công nghiệp" có nội dung chính gồm 2 chương: Chương I - Các bộ phận kết cấu thép nhà nông nghiệp, chương II - Tính toán khung ngang. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   30 p humg 29/06/2018 107 3

 • Ebook Thiết kế cấu kết thép nhà công nghiệp: Phần 2

  Ebook Thiết kế cấu kết thép nhà công nghiệp: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Thiết kế cấu kết thép nhà công nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức về Thiết kế cấu kết thép thông qua 2 chương: Chương 3 - Thiết kế cột và chương 4 - Thiết kế dàn vi kéo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   110 p humg 29/06/2018 128 2

 • Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 1)

  Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 1)

  Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 1) trình bày các chuyên đề: Thuật toán và phân tích thuật toán; các kiến thức cơ bản; sắp xếp; thiết kế giải thuật; các thuật toán trên đồ thị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   219 p humg 29/06/2018 127 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số