• Bài giảng Kinh tế dầu khí - TS. Phạm Cảnh Huy

  Bài giảng Kinh tế dầu khí - TS. Phạm Cảnh Huy

  Bài giảng Kinh tế dầu khí do TS. Phạm Cảnh Huy biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt những kiến thức về kinh tế ứng dụng trong lĩnh vực dầu khí như những vấn đề về kinh tế trong khai thác, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm dầu khí.

   203 p humg 01/11/2017 205 9

 • Bài giảng xác suất và thống kê toán học - Nguyễn Văn Du

  Bài giảng xác suất và thống kê toán học - Nguyễn Văn Du

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng xác suất và thống kê toán học - nguyễn văn du', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   311 p humg 01/11/2017 106 1

 • Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

  Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

  Nội dung bài giảng "Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa" của khoa Giáo dục quốc phòng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trình bày những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ...

   36 p humg 25/09/2017 222 2

 • Bài giảng Viễn thám

  Bài giảng Viễn thám

  Bài giảng Viễn thám của Nguyễn Đức Thuận trình bày khái niệm cơ bản về viễn thám, lý thuyết phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên, giải đoán ảnh vệ tinh.

   246 p humg 24/08/2017 254 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số