Tuyển tập tài liệu hay về môi trường

Tuyển tập tài liệu hay về môi trường sau đây gồm các tài liệu hay gồm sách, giáo trình, bài giảng và các tài liệu tham khảo khác nhằm phục vụ cho sinh viên, giảng viên ngành Kỹ thuật môi trường học tập, nghiên cứu và tham khảo. Hy vọng bộ sưu tập nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.