• Giáo trình Thiết kế cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trịnh Minh Tuấn (biên soạn)

  Giáo trình Thiết kế cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trịnh Minh Tuấn (biên soạn)

  Giáo trình Thiết kế cơ sở dữ liệu gồm 8 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương I đến chương IV. Phần này cung cấp cho bạn đọc những nội dung về các vấn đề như: Các khái niệm cơ bản của một cơ sở dữ liệu, những cách tiếp cận một CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ của E.F.CODD, ràng buộc toàn...

   94 p humg 25/08/2017 17 0

 • Giáo trình Thiết kế cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trịnh Minh Tuấn (biên soạn)

  Giáo trình Thiết kế cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trịnh Minh Tuấn (biên soạn)

  Phần 2 Giáo Trình thiết kế cơ sở dữ liệu tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương V đến chương VIII. Phần này giới thiệu đến bạn đọc các vấn đề sau: Ngôn ngữ đại số quan hệ, ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu SQL, ngôn ngữ tân từ và tối ưu hóa một câu hỏi. Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu được biên soạn dưới...

   133 p humg 25/08/2017 19 0

 • Bài giảng ESRI ArcGIS 8.1

  Bài giảng ESRI ArcGIS 8.1

  Nội dung bài giảng ESRI ArcGIS 8.1 của Trần Quốc Bình trình bày các kiến thức cơ bản (giới thiệu phần mềm, quản lý dữ liệu, tạo dữ liệu, các phương pháp hiển thị dữ liệu, trình bày bản đồ) và một số kiến thức nâng cao về phần mềm ArcGIS 8.1.

   69 p humg 24/08/2017 4 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 6 - Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 6 - Hồ Trúc Vi

  Bài giảng "Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị - Chương 6: Bán hàng cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của bán hàng cá nhân, vai trò của bán hàng cá nhân, điều kiện tiên quyết để bán hàng thành công, quy trình bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p humg 27/07/2017 2 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 7 - Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 7 - Hồ Trúc Vi

  Bài giảng "Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị - Chương 7: PR" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về công chúng, các định nghĩa về PR, vai trò và nhiệm vụ của PR, hoạt động PR ở cấp công ty, hoạt động PR ở cấp độ phòng ban, hoạt động PR ở cấp cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p humg 27/07/2017 4 0

 • Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo trình bày sơ lược lịch sử, phân loại, các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   31 p humg 30/05/2017 4 0

 • Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các hệ thống đồ họa

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các hệ thống đồ họa

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các hệ thống đồ họa trình bày về tiến trình xử lý đồ họa, phần mềm hệ đồ họa, phần cứng hệ đồ họa. Với các bạn chuyên ngành Đồ họa thì đây là tài liệu hữu ích.

   30 p humg 30/05/2017 13 0

 • Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 3: Giải thuật sinh các thực thể cơ sở

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 3: Giải thuật sinh các thực thể cơ sở

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 3: Giải thuật sinh các thực thể cơ sở sau đây bao gồm những nội dung về biểu diễn đoạn thẳng (thuật toán DDA, giải thuật Bresenham, giải thuật trung điểm); biểu diễn đường tròn, biểu diễn đường ê-líp, giải thuật sinh ký tự.

   32 p humg 30/05/2017 3 0

 • Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 4: Các giải thuật cơ sở

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 4: Các giải thuật cơ sở

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 4: Các giải thuật cơ sở sau đây để bổ sung thêm kiến thức về các giải thuật xén tỉa, thuật toán tô miền kín, phép xử lý Antialiasing.

   45 p humg 30/05/2017 3 1

 • Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 5: Các phép biến đổi mô hình

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 5: Các phép biến đổi mô hình

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 5: Các phép biến đổi mô hình được Trịnh Thành Trung biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các phép biến đổi hình học hai chiều; ma trận đồng nhất; các phép biến đổi hình học ba chiều.

   43 p humg 30/05/2017 2 0

 • Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 6: Biến đổi góc nhìn

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 6: Biến đổi góc nhìn

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 6: Biến đổi góc nhìn được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về biến đổi góc nhìn 2D, biến đổi trục tọa độ, biến đổi góc nhìn 3D, di chuyển Camera.

   44 p humg 30/05/2017 0 0

 • Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 7: Phép chiếu

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 7: Phép chiếu

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 7: Phép chiếu tập trung làm rõ nguyên lý không gian 3 chiều, tổng quan về phép chiếu, các phép chiếu song song, các phép chiếu phối cảnh. Mời các bạn tham khảo.

   51 p humg 30/05/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số