• Giáo trình Môi trường và con người - TS. Lê Thị Thanh Mai

  Giáo trình Môi trường và con người - TS. Lê Thị Thanh Mai

  Giáo trình Môi trường và con người gồm 7 chương chính như sau: Môi trường và sinh thái, môi trường và con người, nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người, dân số và phát triển bền vững, hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường. Cuối sách còn có thêm phụ...

   189 p humg 28/12/2017 32 1

 • Bài giảng Môi trường và con người: Phần II

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần II

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần II trình bày các nội dung chính: tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   36 p humg 28/12/2017 26 1

 • Bài giảng Môi trường và con người: Phần I

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần I

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần I trình bày các nội dung: mở đầu, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong môi trường, dân số và môi trường, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   27 p humg 28/12/2017 18 1

 • Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II giới thiệu đến người đọc các nội dung: mô hình nông lâm - ngư kết hợp vùng ven biển, mô hình nông lâm - ngư kết hợp trên đất tràm, mô hình VAC trên đất thổ cư. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   30 p humg 28/12/2017 21 0

 • Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I giới thiệu các nội dung chính: đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng, một số mô hình quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học ở Việt Nam, một số mô hình nông lâm kết hợp vùng trung du và đồng bằng, mô hình nông lâm...

   20 p humg 28/12/2017 13 0

 • Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

  Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

  Mời bạn đọc cùng tham khảo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu để có tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện Công ước tại Việt Nam. Cuốn sách này do Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dịch và in tái bản song ngữ.

   22 p humg 28/12/2017 24 1

 • Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học" trình bày các nội dung của phần "Những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lí nước thải" bao gồm: Nước tự nhiên và nước thải, cơ sở sinh học trong quá trình làm sạch nước thải, các phương pháp xử lí nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   121 p humg 28/12/2017 38 1

 • Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học", phần 2 trình bày các nội dung: Các loại hình công nghệ trong dây chuyền xử lí nước thải, công nghệ xử lí một số dạng nước thải. Đây là một cuốn sách hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Môi trường dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   221 p humg 28/12/2017 25 0

 • Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 2

  Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước", phần 2 trình bày các nội dung: Tự làm sạch nước sông hồ qua các quá trình hóa học và sinh học, tác động tổ hợp của nước thải qua số của thải bất kỳ ra sông hồ, các biện pháp kỹ thuật quản lý chất lượng nước sông hồ. Mời các bạn cùng...

   96 p humg 28/12/2017 28 0

 • Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 1

  Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước" trình bày những nội dung chính sau: Chất lượng nước sông hồ và tiêu chuẩn nước sông hồ, quá trình pha loãng nước thải trong sông hồ, chuyển hóa các chất ô nhiễm trong sông hồ, tự làm sạch bằng phương pháp hóa sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p humg 28/12/2017 19 0

 • Sổ tay đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của cộng đồng

  Sổ tay đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của cộng đồng

  Sổ tay đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của cộng đồng được biên soạn nhằm mục đích cung cấp một số thông tin chung và một số chỉ dẫn cần thiết về công tác tham vấn cộng đồng trong ĐTM của dự án để các bên liên quan thực hiện.

   73 p humg 28/12/2017 15 0

 • Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 1 (dùng cho các lớp cao học) - PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân

  Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 1 (dùng cho các lớp cao học) - PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân

  Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 1 trình bày các nội dung: Quản lý tài nguyên nước, kinh tế cấp nước công cộng, kinh tế năng lượng thủy điện, những vấn đề áp dụng trong quản lý tài nguyên nước công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p humg 28/12/2017 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số