• Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình theo mức trị đo thừa

  Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình theo mức trị đo thừa

  Trong bài viết Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình theo mức trị đo thừa, các tác giả nghiên cứu một giải pháp thiết kế tối ưu lưới chuyên dùng của trắc địa công trình giải pháp thiết kế tối ưu theo mức đo thừa của các trị đo. Đã khảo sát thực nghiệm trên một số dạng lưới trắc địa công trình để khẳng định hiệu quả của...

   7 p humg 29/03/2018 18 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai)

  Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai)

  Bài viết Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai) trình bày phương pháp và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ cho mỏ than Đèo Nai bằng công nghệ thông tin, bao gồm dữ liệu về cấu trúc địa chất, kiến tạo, quan trắc dịch động, tính chất cơ lý đá,… qua đó giúp người dùng cập nhật, xử lý thông tin địa...

   6 p humg 29/03/2018 20 0

 • Khảo sát độ chính xác của máy thuỷ chuẩn số trong trắc địa công trình

  Khảo sát độ chính xác của máy thuỷ chuẩn số trong trắc địa công trình

  Bài viết Khảo sát độ chính xác của máy thủy chuẩn số trong trắc địa công trình tiến hành thực nghiệm với một số dạng công việc đo cao trong trắc địa công trình. Đặc biệt đã khảo sát độ chính xác của thiết bị thủy chuẩn số đo trong điều kiện thiếu ánh sáng.

   6 p humg 29/03/2018 16 0

 • Ảnh hưởng của chiết quang đối với độ chính xác kết quả đo laser trong mỏ hầm lò

  Ảnh hưởng của chiết quang đối với độ chính xác kết quả đo laser trong mỏ hầm lò

  Bài viết Ảnh hưởng của chiết quang đối với độ chính xác kết quả đo laser trong mỏ hầm lò trình bày nội dung nghiên cứu về ảnh hưởng của chiết quang hầm lò đối với kết quả đo đạc bằng thiết bị laser. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

   5 p humg 29/03/2018 18 0

 • Giáo trình Môi trường và con người - TS. Lê Thị Thanh Mai

  Giáo trình Môi trường và con người - TS. Lê Thị Thanh Mai

  Giáo trình Môi trường và con người gồm 7 chương chính như sau: Môi trường và sinh thái, môi trường và con người, nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người, dân số và phát triển bền vững, hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường. Cuối sách còn có thêm phụ...

   189 p humg 28/12/2017 72 1

 • Bài giảng Môi trường và con người: Phần II

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần II

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần II trình bày các nội dung chính: tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   36 p humg 28/12/2017 59 1

 • Bài giảng Môi trường và con người: Phần I

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần I

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần I trình bày các nội dung: mở đầu, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong môi trường, dân số và môi trường, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   27 p humg 28/12/2017 51 1

 • Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II giới thiệu đến người đọc các nội dung: mô hình nông lâm - ngư kết hợp vùng ven biển, mô hình nông lâm - ngư kết hợp trên đất tràm, mô hình VAC trên đất thổ cư. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   30 p humg 28/12/2017 54 0

 • Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I giới thiệu các nội dung chính: đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng, một số mô hình quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học ở Việt Nam, một số mô hình nông lâm kết hợp vùng trung du và đồng bằng, mô hình nông lâm...

   20 p humg 28/12/2017 43 0

 • Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

  Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

  Mời bạn đọc cùng tham khảo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu để có tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện Công ước tại Việt Nam. Cuốn sách này do Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dịch và in tái bản song ngữ.

   22 p humg 28/12/2017 52 1

 • Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học" trình bày các nội dung của phần "Những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lí nước thải" bao gồm: Nước tự nhiên và nước thải, cơ sở sinh học trong quá trình làm sạch nước thải, các phương pháp xử lí nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   121 p humg 28/12/2017 75 2

 • Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học", phần 2 trình bày các nội dung: Các loại hình công nghệ trong dây chuyền xử lí nước thải, công nghệ xử lí một số dạng nước thải. Đây là một cuốn sách hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Môi trường dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   221 p humg 28/12/2017 62 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số