• Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 1

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 1

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 1 trình bày các nội dung chính như: Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dân cho Việt Nam, phương pháp xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.

   39 p humg 23/05/2018 124 2

 • Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3 trình bày các nội dung chính như: Xu thế biến đổi khí hậu đối với lượng mưa ngày lớn nhất, khí áp và độ ẩm, kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam.

   52 p humg 23/05/2018 115 3

 • Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 2

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 2

  Phần tiếp theo của Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 2 được trình bày các nội dung chính như: Nhiệt độ cực trị, kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa,...

   21 p humg 23/05/2018 113 3

 • Giáo trình Độc học, môi trường và sức khỏe con người - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Độc học, môi trường và sức khỏe con người - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nội dung của giáo trình được thể hiện qua 6 chương: Chương 1 - Một số khái niệm về độc học, môi trường và sức khoẻ con người; Chương 2 - Các dạng độc chất; Chương 3 - Sự hấp thụ, phân bố và đào thải; Chương 4 - Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính; Chương 5 - Đánh giá độ an toàn; Chương 6 - Đánh giá nguy cơ của độc chất; Chương 7 -...

   159 p humg 23/05/2018 142 2

 • Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình theo mức trị đo thừa

  Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình theo mức trị đo thừa

  Trong bài viết Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình theo mức trị đo thừa, các tác giả nghiên cứu một giải pháp thiết kế tối ưu lưới chuyên dùng của trắc địa công trình giải pháp thiết kế tối ưu theo mức đo thừa của các trị đo. Đã khảo sát thực nghiệm trên một số dạng lưới trắc địa công trình để khẳng định hiệu quả của...

   7 p humg 29/03/2018 156 2

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai)

  Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai)

  Bài viết Xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ (áp dụng cho mỏ than Đèo Nai) trình bày phương pháp và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ cho mỏ than Đèo Nai bằng công nghệ thông tin, bao gồm dữ liệu về cấu trúc địa chất, kiến tạo, quan trắc dịch động, tính chất cơ lý đá,… qua đó giúp người dùng cập nhật, xử lý thông tin địa...

   6 p humg 29/03/2018 119 2

 • Khảo sát độ chính xác của máy thuỷ chuẩn số trong trắc địa công trình

  Khảo sát độ chính xác của máy thuỷ chuẩn số trong trắc địa công trình

  Bài viết Khảo sát độ chính xác của máy thủy chuẩn số trong trắc địa công trình tiến hành thực nghiệm với một số dạng công việc đo cao trong trắc địa công trình. Đặc biệt đã khảo sát độ chính xác của thiết bị thủy chuẩn số đo trong điều kiện thiếu ánh sáng.

   6 p humg 29/03/2018 122 3

 • Ảnh hưởng của chiết quang đối với độ chính xác kết quả đo laser trong mỏ hầm lò

  Ảnh hưởng của chiết quang đối với độ chính xác kết quả đo laser trong mỏ hầm lò

  Bài viết Ảnh hưởng của chiết quang đối với độ chính xác kết quả đo laser trong mỏ hầm lò trình bày nội dung nghiên cứu về ảnh hưởng của chiết quang hầm lò đối với kết quả đo đạc bằng thiết bị laser. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

   5 p humg 29/03/2018 110 2

 • Giáo trình Môi trường và con người - TS. Lê Thị Thanh Mai

  Giáo trình Môi trường và con người - TS. Lê Thị Thanh Mai

  Giáo trình Môi trường và con người gồm 7 chương chính như sau: Môi trường và sinh thái, môi trường và con người, nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người, dân số và phát triển bền vững, hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường. Cuối sách còn có thêm phụ...

   189 p humg 28/12/2017 237 5

 • Bài giảng Môi trường và con người: Phần II

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần II

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần II trình bày các nội dung chính: tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   36 p humg 28/12/2017 194 3

 • Bài giảng Môi trường và con người: Phần I

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần I

  Bài giảng Môi trường và con người: Phần I trình bày các nội dung: mở đầu, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong môi trường, dân số và môi trường, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   27 p humg 28/12/2017 187 3

 • Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II giới thiệu đến người đọc các nội dung: mô hình nông lâm - ngư kết hợp vùng ven biển, mô hình nông lâm - ngư kết hợp trên đất tràm, mô hình VAC trên đất thổ cư. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   30 p humg 28/12/2017 157 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số