• Ebook Trắc địa ứng dụng: Phần 2

  Ebook Trắc địa ứng dụng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Đo vẽ bằng máy toàn đạc điện tử, công nghệ số hóa bản đồ, thành lập bản đồ bằng công nghệ ảnh số, hệ thống thông tin địa lý GIS.

   173 p humg 25/08/2017 2 0

 • Ebook Trắc địa ứng dụng: Phần 1

  Ebook Trắc địa ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày những kiến thức trắc địa cơ bản, các công tác và kỹ thuật đo đạc cơ bản, lưới khống chế trắc địa, đo vẽ bản đồ và mặt cắt địa hình, công tác trắc địa trong xây dựng, cơ sở công nghệ bản đồ số.

   217 p humg 25/08/2017 4 0

 • Ebook Cấp nước đô thị (dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị): Phần 1

  Ebook Cấp nước đô thị (dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cấp nước đô thị" trình bày các nội dung phần hệ thống cấp nước bên ngoài công trình bao gồm: Khái niệm cơ bản của hệ thống cấp nước đô thị, nhu cầu và quy mô dùng nước, chế độ làm việc của hệ thống cấp nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p humg 25/08/2017 3 0

 • Ebook Cấp nước đô thị (dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị): Phần 2

  Ebook Cấp nước đô thị (dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cấp nước đô thị", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước, cấu tạo mạng lưới cấp nước, thiết kế hệ thống cấp nước trong một số trường hợp đặc biệt, hệ thống cấp nước bên trong công trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p humg 25/08/2017 2 0

 • Bài giảng Viễn thám

  Bài giảng Viễn thám

  Bài giảng Viễn thám của Nguyễn Đức Thuận trình bày khái niệm cơ bản về viễn thám, lý thuyết phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên, giải đoán ảnh vệ tinh.

   246 p humg 24/08/2017 7 1

 • Bài giảng Cấp thoát nước - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước - PGS.TS Nguyễn Thống

  Nội dung Bài giảng Cấp thoát nước do PGS.TS Nguyễn Thống biên soạn có 8 chương, trình bày như sau: Tổng quan về cấp nước, nguồn nước và công trình thu nước, mạng lưới cấp và thoát nước khu vực, mạng lưới cấp và thoát nước bên trong,...Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

   23 p humg 24/08/2017 6 0

 • Giáo trình Độc học, môi trường và sức khỏe con người - Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình Độc học, môi trường và sức khỏe con người - Trịnh Thị Thanh

  Nội dung của giáo trình được thể hiện qua 6 chương: Chương 1 - Một số khái niệm về độc học, môi trường và sức khoẻ con người; Chương 2 - Các dạng độc chất; chương 3 - Sự hấp thụ, phân bố và đào thải; chương 4 - Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính; chương 5 - Đánh giá độ an toàn; chương 6 - Đánh giá nguy cơ của độc chất; chương 7 -...

   164 p humg 27/07/2017 2 0

 • Ebook Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (Tái bản): Phần 2

  Ebook Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm 2000 thuật ngữ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước: Thủy văn, thủy nông, trạm bơm, hệ thống công trình tưới tiêu, các hạng mục của công trình đầu mối. Các thuật ngữ được trình bày dưới dạng khái niệm định nghĩa bằng tiếng Anh. Phần này giúp cho người đọc hiểu rõ bản chất của các thuật ngữ, từ đó ứng dụng...

   133 p humg 27/06/2017 13 0

 • Ebook Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (Tái bản): Phần 1

  Ebook Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước" gồm các bài học về các chủ đề chung của kỹ thuật tài nguyên nước: thủy năng, thời tiết, ô nhiễm nước, chu trình thủy văn, luật nước, lũ lụt, quản lý tưới, và một số bài đọc bổ sung có nội dung liên quan đến các chủ đề đã nêu như luật về tài nguyên nước, sử dụng và quản...

   130 p humg 27/06/2017 29 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 1: Giới thiệu (GIS)

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 1: Giới thiệu (GIS)

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 1: Giới thiệu GIS được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm GIS, bộ phận cấu thành GIS, quan hệ của GIS với các ngành khoa học khác, mục đích của GIS.

   17 p humg 27/06/2017 4 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 2: Hệ thống tham chiếu không gian

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 2: Hệ thống tham chiếu không gian

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 2: Hệ thống tham chiếu không gian tập trung làm rõ kinh độ và vĩ độ, các biến của Elipsoid, mốc tọa độ, phép chiếu bản đồ, phép chiếu biến dạng và một số nội dung khác.

   65 p humg 27/06/2017 10 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu GIS

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu GIS

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu GIS được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể mô tả mô hình dữ liệu Vector và cho ví dụ, mô tả mô hình dữ liệu Raster và cho ví dụ, mô tả mô hình dữ liệu TIN, giải thích “topology”.

   47 p humg 27/06/2017 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số