• Giáo trình Khoa học đất cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Khoa học đất cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Khoa học đất cơ bản: Phần 1 với kết cấu gồm 3 chương giới thiệu những nội dung về khoa học đất, sự hình thành đất từ mẫu chất và phân loại đất.

   62 p humg 27/07/2017 8 0

 • Giáo trình Khoa học đất cơ bản: Phần 2

  Giáo trình Khoa học đất cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1. Phần 2 của giáo trình "Khoa học đất cơ bản" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Cấu trúc và lý tính của đất, nước trong đất, các tính chất hóa học cơ bản của đất. Mời các bạn tham khảo.

   71 p humg 27/07/2017 5 0

 • Giáo trình Động hóa học: Phần 1

  Giáo trình Động hóa học: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Động hóa học" giới thiệu tới người học các kiến thức mở đầu về động hóa học, động hóa học của phản ứng đơn giản, động hóa học của phản ứng phức tạp, ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng, thuyết va chạm hoạt động và phức hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p humg 27/07/2017 3 1

 • Giáo trình Động hóa học: Phần 2

  Giáo trình Động hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Động hóa học" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Ảnh hưởng của áp suất lên tốc độ phản ứng, ảnh hưởng của dung môi lên tốc độ phản ứng, phản ứng dây chuyền và quang hóa, ảnh hưởng của chất xúc tác lên tốc độ phản ứng, ảnh hưởng của hiệu ứng lên tốc độ phản ứng,... Mời...

   133 p humg 27/07/2017 3 0

 • Giáo trình Vi khí hậu học: Phần 1 - Lê Văn Mai

  Giáo trình Vi khí hậu học: Phần 1 - Lê Văn Mai

  Cuốn giáo trình "Vi khí hậu học" này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về các quá trình thành tạo vi khí hậu trong các môi trường địa lý gắn với những hoạt động kinh tế, văn hoá và du lịch của con người, để lý giải những hiện tượng vi khí hậu và đề xuất các phương án cải tạo vi khí hậu...

   40 p humg 27/07/2017 4 0

 • Giáo trình Vi khí hậu học: Phần 2 - Lê Văn Mai

  Giáo trình Vi khí hậu học: Phần 2 - Lê Văn Mai

  Phần 2 của giáo trình Vi khí hậu học trình bày về quy luật hình thành vi khí hậu trong thổ nhưỡng. Ngoài ra trong phần này còn giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu vi khí hậu ngoài thực địa để giúp học sinh sau khi ra trường có thể tổ chức được những đợt khảo sát vi khí hậu nhằm đáp ứng những yêu câù khai thác tiềm năng khí hậu ở mọi...

   23 p humg 27/07/2017 3 0

 • Giáo trình Khoáng vật học: Phần 1

  Giáo trình Khoáng vật học: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Khoáng vật học" trình bày các nội dung: Khái niệm có bản về tinh thể, hình dạng và ký hiệu tinh thể, kiến trúc mạng không gian trong tinh thể, thành phần hóa học và kiến trúc bên trong của khoáng vật, hình thái của khoáng vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   113 p humg 27/07/2017 6 1

 • Giáo trình Khoáng vật học: Phần 2

  Giáo trình Khoáng vật học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình Khoáng vật học, phần 2 trình bày các nội dung: Mô tả khoáng vật (Halogenua, oxit và hidroxit, các muối oxi), những tổ hợp cộng sinh khoáng vật quan trọng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p humg 27/07/2017 7 1

 • Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 1) - ĐH Hàng hải

  Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 1) - ĐH Hàng hải

  Cùng tìm hiểu nội dung kiến thức trong phần 1 của giáo trình Địa văn hàng hải thông qua các chương học sau: chương 1 Những khái niệm cơ bản, chương 2 xác định phương hướng và quãng đường tàu chạy trên biển, chương 4 dự đoán đường đi của tàu, chương 5 dự đoán đường đi của tàu bằng giải tích, chương 6 xác định vị trí tàu bằng mục tiêu...

   115 p humg 27/07/2017 6 0

 • Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 2) - ĐH Hàng hải

  Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 2) - ĐH Hàng hải

  Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 2) được biên soạn nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành Điều khiển tàu biển. Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 2) bao gồm 6 chương: chương 7 dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ, chương 8 dự đoán đường đi của tàu bằng giải tích, chương 9 cơ sở lý thuyết của việc xác...

   184 p humg 27/07/2017 2 0

 • Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 1

  Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)" do NXB Đại học Sư phạm phát hành trình bày cơ sở lý luận về phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam, miền Bắc và Đông bắc Bắc bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p humg 27/07/2017 6 0

 • Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 2

  Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Miền Tây bắc và Bắc trung bộ, miền Nam trung bộ và Nam bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p humg 27/07/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số