• Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 3 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 3 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 3: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p humg 15/07/2018 67 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 8 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 8 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 8: Quản trị dự trữ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dự trữ và quản trị dự trữ, quản trị dự trữ về mặt hiện vật, quản trị kế toán dự trữ, quản trị kinh tế dự trữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p humg 15/07/2018 73 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 7 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 7 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập lịch trình sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về lập lịch trình sản xuất, sắp xếp công việc trên một quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên hai quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất.

   28 p humg 15/07/2018 62 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 9 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 9 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 9: Quản trị chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lượng sản phẩm, các công cụ kiểm soát chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p humg 15/07/2018 84 1

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 2 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 2 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại công ty, các loại hình công ty phổ biến trên thế giới, các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p humg 15/07/2018 85 1

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 1 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 1 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, khái niệm về công ty, vai trò và mục đích của công ty, khái niệm về quản trị công ty, quyền sở hữu và quyền kiểm soát, các lý thuyết về quản trị công ty, những cột mốc lịch sử quản trị công ty, các vấn đề đang...

   84 p humg 15/07/2018 67 1

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 4 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 4 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo tài chính, nội dung của báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p humg 15/07/2018 72 1

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 6 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 6 - TS. Võ Tấn Phong

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự bền vững", cụ thể như: Tổng quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các lý thuyết về trách nhiệm xã hội của danh nghiệp, chiến lược và các chính sách về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự bền...

   62 p humg 15/07/2018 81 1

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 3 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 3 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 3 do TS. Võ Tấn Phong biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khung quản trị công ty, các mô hình tổ chức quản trị công ty, cơ cấu hội đồng quản trị và kiểm soát, ban điều hành, các bộ máy quản lý khác.

   57 p humg 15/07/2018 83 1

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 5 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 5 - TS. Võ Tấn Phong

  Chương 5 trình bày về "Vai trò của hội đồng quản trị trong việc phát triển chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiến lược, vai trò định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, các mô hình lựa chọn chiến lược, quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng Hội đồng quản trị tập trung vào...

   60 p humg 15/07/2018 64 1

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 7 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 7 - TS. Võ Tấn Phong

  Chương 7 giúp người học hiểu về "Quản trị rủi ro doanh nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan, khung quản trị rủi ro tích hợp của COSO về quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM), những gia cường mới đối với ERM, các cấp độ rủi ro với tiếp cận ERM, trách nhiệm về sơ lược rủi ro, chiến lược rủi ro, chính sách rủi...

   74 p humg 15/07/2018 92 1

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 8 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 8 - TS. Võ Tấn Phong

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan, khung đánh giá hội đồng quản trị, phương pháp đánh giá, qui trình đánh giá hội đồng quản trị, đánh giá thành tích cá nhân của thành viên hội đồng quản trị, các hệ thống xếp loại quản trị công ty.

   49 p humg 15/07/2018 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số