• Xây dựng hệ thống thông tin tra cứu từ điển chuyên ngành có ngữ cảnh

  Xây dựng hệ thống thông tin tra cứu từ điển chuyên ngành có ngữ cảnh

  Bài viết nghiên cứu đề xuất xây dựng phương pháp và mô hình tra từ điển chuyên ngành có ngữ cảnh trên cơ sở phân tích, đánh giá và lựa chọn giải thuật tối ưu trong các phương pháp so khớp văn bản.

   11 p humg 29/06/2018 79 1

 • Nghiên cứu dịch vụ Web để xây dựng hệ thống đăng nhập một lần

  Nghiên cứu dịch vụ Web để xây dựng hệ thống đăng nhập một lần

  Việc mỗi tổ chức sở hữu và vận hành nhiều website ngày càng phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, nó thường dẫn đến vấn đề một người dùng cần phải ghi nhớ nhiều tài khoản đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào các website khác nhau của cùng một tổ chức do cơ sở dữ liệu tồn tại độc lập với nhau.

   7 p humg 29/06/2018 59 1

 • Phân tích không gian trong một hệ thống WEBGIS

  Phân tích không gian trong một hệ thống WEBGIS

  Trong phần lớn các ứng dụng WebGIS, tương tác chú trọng chủ yếu vào việc biên tập hoặc tra xét thông tin liên quan đến các phần tử trên bản đồ. Vẫn còn một khía cạnh khác chưa được chú trọng khai thác đó là việc cho phép người sử dụng thực hiện các phân tích không gian. Thực hiện phân tích không gian có thể được thực hiện phía server, sử...

   7 p humg 29/06/2018 26 1

 • Xây dựng hệ thống phát hiện khuôn mặt và cảnh báo bằng Email trên Android với vi xử lý ARM CORTEX A8

  Xây dựng hệ thống phát hiện khuôn mặt và cảnh báo bằng Email trên Android với vi xử lý ARM CORTEX A8

  Sự phát triển của các nền tảng sử dụng hệ điều hành Android và vi xử lý ARM, cùng với sự ra đời của phiên bản OpenCV dành cho Android đã tạo điều kiện cho các lập trình viên phát triển các ứng dụng thị giác máy tính cho các hệ thống nhúng.

   6 p humg 29/06/2018 70 1

 • Nghiên cứu các đặc trưng sụp đổ điện áp lưới điện có kết nối nhà máy điện gió

  Nghiên cứu các đặc trưng sụp đổ điện áp lưới điện có kết nối nhà máy điện gió

  Nội dung chính của bài báo này là khảo sát mức độ ổn định của lưới điện kết nối các nguồn điện gió tại nút kết nối chung (PCC) khi thay đổi lượng công suát tác dụng và phản kháng của máy phát điện gió cho đến khi diễn ra hiện tượng sụp đổ điện áp để xác định các điều kiện làm việc giới hạn. Giới hạn làm việc ổn định của...

   16 p humg 29/06/2018 129 4

 • Qui hoạch hệ thống cung cấp điện xét đến khả năng tham gia của nguồn tuabin khí hay máy phát Diesel

  Qui hoạch hệ thống cung cấp điện xét đến khả năng tham gia của nguồn tuabin khí hay máy phát Diesel

  Bài toán qui hoạch hệ thống cung cấp điện ngày càng trở lên phức tạp với nhiều phần tử tham gia trên không gian lớn, thông số mang tính ngẫu nhiên khó dự báo trước như giá điện, phụ tải điện… Ngoài ra, khi tuabin khí hay máy phát diesel tham gia trong hệ thống cung cấp điện (HTCCĐ) sẽ làm thay đổi lớn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bài toán....

   8 p humg 29/06/2018 92 3

 • Áp dụng phương pháp RBF-FD vào việc tính toán điện áp quá độ đường dây truyền tải điện

  Áp dụng phương pháp RBF-FD vào việc tính toán điện áp quá độ đường dây truyền tải điện

  Bài báo này trình bày việc áp dụng Phương pháp sai phân hữu hạn miền thời gian sử dụng hàm bán kính cơ sở (Radial Basis Functionbased Finite Difference – RBF-FD) cho việc giải bài toán quá độ điện được định nghĩa bằng hệ phương trình vi phân phụ thuộc thời gian.

   11 p humg 29/06/2018 99 3

 • Phân tích tĩnh ổn định điện áp khi có máy phát điện gió DFIG

  Phân tích tĩnh ổn định điện áp khi có máy phát điện gió DFIG

  Các phân tích tĩnh ổn định điện áp thường tiến hành theo phân tích độ nhạy V-Q hay phân tích Q-V modal. Các phân tích này dựa trên ma trận Jacobian của bài toán trào lưu công suất và còn được gọi là phân tích ổn định nút phụ tải. Khi có máy phát điện gió kiểu DFIG vận hành theo mode PQ, các nút điện gió được coi như nút PQ. Do có các ràng buộc về...

   8 p humg 29/06/2018 135 3

 • Mô hình đáp ứng giá điện cho phân tích biểu giá TOU (Time of Use)

  Mô hình đáp ứng giá điện cho phân tích biểu giá TOU (Time of Use)

  Bài báo đề xuất ba cách tiếp cận để khảo sát đáp ứng của khách hàng. Cách thứ nhất dựa trên hàm cost-share truyền thống khi biết đáp ứng khách hàng là tối ưu. Cách thứ hai dựa trên cách đánh giá xấp xỉ hệ số đàn hồi. Cách thứ ba dựa trên mạng Neural. Hai cách tiếp cận đầu nhằm tìm một mô hình giải tích, còn cách tiếp cận sau nhằm tìm...

   9 p humg 29/06/2018 90 3

 • Phương pháp RBF-FDTD cho mô phỏng điện áp cảm ứng sét trên các đường dây phân phối điện trên không

  Phương pháp RBF-FDTD cho mô phỏng điện áp cảm ứng sét trên các đường dây phân phối điện trên không

  Bài báo trình bày việc áp dụng phương pháp sai phân hữu hạn miền thời gian sử dụng hàm bán kính cơ sở (RBF-FDTD) như hàm MQ (Multiquadrics), IMQ (Inverse Multiquadrics) và GA (Gaussian) đã được phát triển trong [1] cho việc tính toán điện áp cảm ứng sét trên đường dây phân phối trên không trong hai trường hợp đất lý tưởng và tổn hao.

   9 p humg 29/06/2018 100 3

 • Nâng cao chất lượng điện năng lưới điện phân phối theo phương pháp tái cấu trúc lưới

  Nâng cao chất lượng điện năng lưới điện phân phối theo phương pháp tái cấu trúc lưới

  Bài báo giới thiệu và đánh giá hiệu quả phương pháp giảm tổn thất trong lưới điện phân phối bằng cách thay đổi cấu trúc lưới điện. Việc giảm tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối không chỉ góp phần đáng kể vào giảm giá thành điện năng mà còn góp phần đảm bảo khả năng cung cấp điện ổn định cho các phụ tải điện.

   6 p humg 29/06/2018 129 3

 • Vi mô tơ nhiệt - điện siêu nhỏ chế tạo bằng công nghệ MEMS

  Vi mô tơ nhiệt - điện siêu nhỏ chế tạo bằng công nghệ MEMS

  Bài báo trình bày thiết kế và mô phỏng một mẫu vi mô tơ quay sử dụng bộ kích hoạt nhiệt điện dạng chữ V. Vi mô tơ có kích thước ngoài 2,4mm, hoạt động với điện áp dẫn tối thiểu Umin=19V trong dải tần số hàng trăm Hz. Ưu điểm nổi bật của loại vi mô tơ này là tiêu thụ năng lượng ít (điện áp dẫn động thấp), hệ thống điều khiển đơn...

   6 p humg 29/06/2018 85 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số