• Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Các HTTT được mô tả trong Chương 5 tạo ra một lượng lớn dữ liệu. Hầu hết các dữ liệu được sử dụng cho các mục đích tác nghiệp, chẳng hạn như đơn theo dõi đặt hàng, hàng tồn kho, các khoản phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p humg 15/07/2018 101 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng giúp người học có thể giải đáp các câu hỏi: Cộng tác là gì, các thành phần của HTTT cộng tác, sử dụng hệ cộng tác như thế nào để tăng thông tin liên lạc trong đội làm việc, sử dụng hệ cộng tác để quản lý nội dung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p humg 15/07/2018 113 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - Ngô Thùy Linh

  Nội dung bài giảng sẽ tập trung thảo luận hai nội dung chính: Quản lý quy trình nghiệp vụ và phát triển HTTT. Hai chủ đề này liên quan chặt chẽ với nhau và đôi khi trùng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p humg 15/07/2018 94 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng giúp sinh viên hiểu được chiến lược tổ chức xác định cấu trúc HTTT như thế nào, 5 thành phần nào xác định cấu trúc ngành kinh doanh, việc phân tích cấu trúc ngành kinh doanh xác định chiến lược cạnh tranh như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p humg 15/07/2018 106 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Sự cần thiết và vai trò của MIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của MIS, MIS giúp các bạn có được kỹ năng gì trong công việc, phát triển và sử dụng HTTT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p humg 15/07/2018 99 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Chương này sẽ giới thiệu chung về các ứng dụng quản lý tri thức và kinh doanh thông minh. Thảo luận về nhu cầu, mục đích của các kho dữ liệu và người sử dụng sẽ đón nhận các hệ kinh doanh thông minh như thế nào. Tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật mà Fox Lake có thể sử dụng để xác định các hướng dẫn có ảnh hưởng nhiều nhất hoặc ít nhất...

   62 p humg 15/07/2018 95 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 9 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 9 - Ngô Thùy Linh

  Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát việc quản lý IS và nguồn lực IT. Chúng ta bắt đầu bằng việc thảo luận chức năng chính và tổ chức của bộ phận IS. Sau đó chúng ta sẽ xem xét mỗi chức năng chính chi tiết hơn: Lập kế hoạch sử dụng IT/IS, tạo và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính, tạo và quản lý HTTT doanh nghiệp, bảo vệ tài sản thông tin...

   38 p humg 15/07/2018 83 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 6 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 6 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 6: Hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, tổ chức mua nguyên vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p humg 15/07/2018 97 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 5 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 5 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bố trí mặt bằng sản xuất, bố trí mặt bằng theo sản phẩm, bố trí sản xuất theo quá trình, bố trí cố định, bố trí hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p humg 15/07/2018 98 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 2 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 2 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p humg 15/07/2018 98 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 1 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 1 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận về sản xuất và quản trị sản xuất, lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của quản trị sản xuất, các nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p humg 15/07/2018 103 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 4 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 4 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 4: Xác định địa điểm của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về địa điểm sản xuất của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định địa điểm sản xuất, các phương pháp xác định địa điểm sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p humg 15/07/2018 110 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số