• Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Nội dung giáo trình nói về: đối tượng-phương pháp-chức năng của kinh tế chính trị...

   257 p humg 23/05/2018 150 2

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri

  Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri

  Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhận thức hoạt động tiếp xúc cử tri; cơ sở pháp lý về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; kỹ năng tiếp xúc cử tri. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   29 p humg 01/11/2017 165 3

 • Bài giảng Thực hiện vai trò đại diện - GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng Thực hiện vai trò đại diện - GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng Thực hiện vai trò đại diện do GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được đại biểu Quốc hội đại diện cho ai? Nội dung của vai trò đại diện; cách thực hiện vai trò đại diện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   8 p humg 01/11/2017 142 2

 • Bài giảng Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu & cơ quan dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu & cơ quan dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Dưới đây là bài giảng Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu & cơ quan dân cử do Ts. Nguyễn Sĩ Dũng thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về công nghệ thông tin chỉ là phương tiện không phải là mục đích; tính năng của công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng để phục vụ đại biểu & cơ quan dân cử; sự sẵn sàng điện...

   23 p humg 01/11/2017 193 2

 • Bài giảng Kinh nghiệm hoạt động cho người mới trúng cử

  Bài giảng Kinh nghiệm hoạt động cho người mới trúng cử

  Bài giảng Kinh nghiệm hoạt động cho người mới trúng cử trình bày về cảm giác, suy nghĩ - thực tế, mục tiêu – các hoạt động đại biểu, kinh nghiệm, những cột mốc quan trọng đối với người mới trúng cử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt cụ thể hơn về những nội dung này.

   30 p humg 01/11/2017 130 2

 • Bài giảng Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị - ThS. Huỳnh Tham

  Bài giảng Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị - ThS. Huỳnh Tham

  Bài giảng Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị bao gồm những nội dung về quyền lực và quyền lực chính trị; hệ thống chính trị; thực hiện dân chủ ở cơ sở và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.

   16 p humg 01/11/2017 182 2

 • Bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát - TS. Huỳnh Ngọc Đáng

  Bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát - TS. Huỳnh Ngọc Đáng

  Sau đây là bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát. Bài giảng giới thiệu tới các bạn những nội dung về vai trò quan trọng của thông tin trong hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội; khái niệm thông tin và thực trạng về thông tin của đại biểu Quốc hội; những loại thông tin mà đại biểu Quốc Hội cần lưu...

   23 p humg 01/11/2017 151 2

 • Bài giảng Đại biểu Quốc hội với bình đẳng giới - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Đại biểu Quốc hội với bình đẳng giới - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Đại biểu Quốc hội với bình đẳng giới của TS. Nguyễn Sĩ Dũng cung cấp cho các bạn những kiến thức về các chức năng của đại biểu & việc bảo đảm bình đẳng giới; lập pháp chuẩn về giới; đại biểu Quốc hội giám sát để bảo đảm sự bình đẳng giới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   14 p humg 01/11/2017 136 2

 • Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân - Nguyễn Văn Mễ

  Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân - Nguyễn Văn Mễ

  Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân do Nguyễn Văn Mễ biên soạn bao gồm những nội dung về thường trực HĐND; các Ban Hội đồng nhân dân, văn phòng Hội đồng nhân dân và một số vấn đề khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   16 p humg 01/11/2017 145 2

 • Bài giảng Vận động bầu cử thông qua báo chí - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Vận động bầu cử thông qua báo chí - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Vận động bầu cử thông qua báo chí của TS. Nguyễn Sĩ Dũng bao gồm những nội dung về những yếu tố tác động lên hành vi lựa chọn của cử tri; hình ảnh công chúng và vai trò của nó; vai trò của báo chí trong việc xác lập hình ảnh công chúng; kỹ năng quan hệ với báo chí; kỹ năng viết bài cho báo chí; kỹ năng trả lời phỏng vấn; kỹ năng...

   17 p humg 01/11/2017 129 1

 • Bài giảng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

  Bài giảng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

  Bài giảng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam nêu lên những chứng cứ lịch sử, những căn cứ pháp lý, các yếu tố thực hiện để chứng minh được rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   55 p humg 01/11/2017 135 2

 • Tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng đào tạo ở các trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

  Tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng đào tạo ở các trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

  Nội dung của bài viết trình bày về mô hình Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh và bước chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên, phương thức quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng đào tạo ở các trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

   6 p humg 01/11/2017 139 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số