• Ebook Tuyển tập truyện cổ tích thế giới: Phần 2

  Ebook Tuyển tập truyện cổ tích thế giới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 quyển sách, phần 2 gồm 37 câu chuyện cổ tích được sưu tầm nhiều nguồn: Cuộc ngao du của tý hon, Mèo chuột kết nghĩa, Người bầy tôi trung thành, Vợ chồng người đánh cá,... giúp bạn đọc thư giãn sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 quyển sách.

   121 p humg 22/04/2018 8 0

 • Ebook Tuyển tập truyện cổ tích thế giới: Phần 1

  Ebook Tuyển tập truyện cổ tích thế giới: Phần 1

  "Tuyển tập truyện cổ tích thế giới" phần 1 gồm 30 câu chuyện cổ tích được sưu tầm nhiều nguồn: Người thợ săn, Sáu người hầu, Bà lão chăn ngỗng, Chàng khổng lồ trẻ tuổi, Con nam ở ao,... giúp bạn đọc thư giãn sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 quyển sách.

   99 p humg 22/04/2018 11 0

 • Ebook 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Phần 1 quyển "100 mẩu chuyện cổ Đông Tây" gồm 52 câu chuyện, kể về những mẫu người tiêu biểu trong cổ sử của Hi Lạp, La Mã và Trung Quốc, những cái nôi của văn minh nhân loại. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

   89 p humg 22/04/2018 11 0

 • Ebook 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Nối tiếp phần 1, phần 2 quyển sách gồm 48 câu chuyện. Những gương người sáng được kể qua từng câu chuyệnsẽ giúp cho mỗi người khi soi vào có thể hoặc tu tỉnh, hoặc cố vươn lên những đỉnh cao của đạo làm người. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.

   81 p humg 22/04/2018 10 0

 • Ebook Bốn mươi gương thành công: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Bốn mươi gương thành công: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 1 ebook gồm 19 gương thành công: 1. Somerset Maugham, 2. Glenn L. Martin, 3. S. Parkes Cadman, 4. Đại tướng Montgomery, 5. John D. Rockefeller, 6. Albert Einstein, 8. Edward Bok, 9. Evangeline Booth, 10. Theodore Roosevelt, 11. Đề đốc C. W. Nimitz, 12. Sinclair Lewis, 13. Đại tướng George Marshall, 14. Walt Disney, 15. Mark Twain, 16. Andrew Carnegie, 17. Enrico Caruso, 18. Dorothy Dix, 19. Zane Grey. Mời các...

   73 p humg 22/04/2018 9 0

 • Ebook Bốn mươi gương thành công: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Bốn mươi gương thành công: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 2 gồm 19 gương thành công: 20. F. W. Woolworth, 21. Đề đốc Byrd, 22. Winston Churchill, 23. Henry J. Kaiser, 24. Charles Dickens, 25. Connie Mack, 26. Howard Thurston, 27. Đại tá Robert Falcon Scott, 28. Al Smith, 29. H. G. Wells, 30. Anh em Mayo, 31. Clarence Darrow, 32. Eddie Rickenbacker, 33. Oliver Wendell Holmes, 34. Bernard Shaw, 35. James Buchanan Duke, 36. Ernestine Schumann – Heink, 37. Henry Ford. Mời các...

   77 p humg 22/04/2018 10 0

 • Ebook Đột phá sức sáng tạo: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook Đột phá sức sáng tạo: Phần 1 - NXB Tri thức

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Phần I. Nhận ra những điều người khác không thấy (Chiến lược: Biết cách nhìn nhận, trình bày suy nghĩ bằng những hình ảnh trực quan). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   51 p humg 22/04/2018 13 0

 • Ebook Đột phá sức sáng tạo: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook Đột phá sức sáng tạo: Phần 2 - NXB Tri thức

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Phần II. Nghĩ những điều không ai nghĩ tới (Chiến lược: Tư duy mạch lạc; Tạo những kết hợp mới mẻ; Kết nối những ý tưởng rời rạc; Nhìn vào mặt khác của vấn đề; Kiếm tìm trong những thế giới khác; Tìm thấy cái bạn không định tìm kiếm; Đánh thức tinh thần hợp tác). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   160 p humg 22/04/2018 13 0

 • Ebook 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các nguyên tắc: Nguyên tắc tầm quan trọng, nguyên tắc toàn cảnh, nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc đỉnh Everest, nguyên tắc chuỗi liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   51 p humg 22/04/2018 14 0

 • Ebook 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nguyên tắc: Nguyên tắc đánh đổi, nguyên tắc bảng điểm, nguyên tắc người dự bị, nguyên tắc đồng nhất, nguyên tắc giao tiếp, nguyên tắc thế mạnh, nguyên tắc quyết tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   48 p humg 22/04/2018 10 0

 • Phương pháp luận sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật - Giải quyết vấn đề và ra quyết định (Giáo trình tóm tắt) - Phan Dũng

  Phương pháp luận sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật - Giải quyết vấn đề và ra quyết định (Giáo trình tóm tắt) - Phan Dũng

  Giáo trình "Phương pháp luận sáng tạo" được viết ra nhằm giới thiệu và phổ biến các phương pháp suy nghĩ tiên tiến để mọi người áp dụng vào đời sống và các công việc cụ thể của mình. Giáo trình này không phải giáo trình tự học. Nó tóm tắt những nội dung chính của môn học, giúp người học đỡ phải ghi chép nhiều trên lớp và sau khi kết...

   124 p humg 28/02/2018 34 0

 • Ebook Dạy con làm giàu - Tập 12

  Ebook Dạy con làm giàu - Tập 12

  Cuốn sách này không viết ra để nói rằng lời tiên đoán của người cha giàu sẽ trở thành hiện thực mà nhằm đưa ra các điểm chính: Nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác và đưa ra một vài dấu hiệu cảnh báo, nhìn thế giới hôm nay với một viễn cảnh tài chính thật sự, bạn đã thật sự sẵn sàng cho tương lai chưa,...

   430 p humg 28/02/2018 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số