• Giáo trình tiếng Nga

  Giáo trình tiếng Nga

  ПРЕДИСЛОВИЕ Данное пособие (Пособие пособие по аудированию для студентов-руссистов, пятого семестра, 3-его курса) является частью комплекса учебных материалов, созданных в соответствии с программой по русскому языку, утверженной Минвузом СРВ...

   66 p humg 24/08/2017 88 1

 • Giáo trình tiếng Nga III

  Giáo trình tiếng Nga III

  Giáo trình Tiếng Nga III của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hồ Chí Minh) được biên soạn theo các chương trình giảng dạy cho các khoá tiếng Nga dự bị dành cho sinh viên sẽ theo học các trường đại học tại Liên Bang Nga.

   245 p humg 24/08/2017 112 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số