• Ebook Từ điển Dầu khí Anh - Việt - NXB Khoa học và Kỹ thuật

    Ebook Từ điển Dầu khí Anh - Việt - NXB Khoa học và Kỹ thuật

    Cuốn sách Từ điển Dầu khí Anh - Việt nhằm giúp các bạn học tiếng Anh chuyên ngành Dầu khí một cách tốt hơn. Thông qua tài liệu này các bạn sẽ biết được các chữ viết tắt và kí hiệu sử dụng trong ngành Dầu khí bằng tiếng Anh. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Dầu khí.

     713 p humg 30/06/2015 1248 27

Hướng dẫn khai thác thư viện số