• Giáo trình Cảm biến đo lường và Điều khiển: Phần 1 - ThS. Nguyễn Tấn Phước

  Giáo trình Cảm biến đo lường và Điều khiển: Phần 1 - ThS. Nguyễn Tấn Phước

  Giáo trình Cảm biến đo lường và Điều khiển do ThS. Nguyễn Tấn Phước biên soạn gồm 7 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày khái niệm cơ bản về linh kiện cảm biến, linh kiện cảm biến quang điện, ứng dụng cảm biến quang điện.

   55 p humg 06/01/2015 237 6

 • Ebook Trắc địa đại cương: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Ebook Trắc địa đại cương: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Trắc địa đại cương do PGS.TS. Phạm Văn Chuyên biên soạn gồm nội dung chương 7 đến chương 17 cuốn sách và phần phụ lục. Nội dung phần này gồm có các chương: Đo dài, đo cao, lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao, đo vẽ bản đồ địa hình, đo vẽ mặt cắt địa hình, công tác bố trí công trình, bố trí...

   156 p humg 06/01/2015 211 8

 • Ebook Trắc địa đại cương: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Ebook Trắc địa đại cương: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Ebook Trắc địa đại cương do PGS.TS. Phạm Văn Chuyên được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu. Nội dung phần 1 sau đây gồm có các chương: Định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ đia hình, sử dụng bản đồ, tính toán trắc địa, đo góc.

   161 p humg 06/01/2015 149 9

 • Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 2 - NXB Tài chính

  Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 2 - NXB Tài chính

  Phần 2 Ebook Sổ tay cán bộ địa chính trình bày các nội dung: Thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính; trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mời bạn đọc tham khảo nội dung 2 phần tài liệu.

   123 p humg 06/01/2015 124 6

 • Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Sổ tay cán bộ địa chính được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai của cán bộ địa chính. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày nhiệm vụ của cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn; quản lý nhà nước về đất đai.

   84 p humg 06/01/2015 272 11

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Phần 2 Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic gồm nội dung chương 6 đến chương 9 (hết). Nội dung phần này trình bày về Debug, kết nối cơ sở dữ liệu với ADO, một số điều khiển kết buộc dữ liệu, report. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung hai phần giáo trình.

   130 p humg 06/01/2015 267 5

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic nhằm cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề cơ bản về lập trình trên Visual Basic nói chung và cơ sở dữ liệu nói riêng. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Phần này trình bày tổng quan về Visual Basic, Form và các Control trong Visual Basic, thiết kế menu, sự kiện...

   110 p humg 06/01/2015 193 5

 • Giáo trình Autocad: Phần 2 - Nguyễn Gia Phúc (chủ biên)

  Giáo trình Autocad: Phần 2 - Nguyễn Gia Phúc (chủ biên)

  Giáo trình Autocad do Nguyễn Gia Phúc (chủ biên) biên soạn gồm 19 chương và được chia làm 2 phần. Phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 13 trở đi. Phần này trình bày về hình cắt, mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu; ghi kích thước; kiểu kích thước và các biến kích thước; các lệnh vẽ 2;... Giáo trình dành cho sinh viên ngành Cơ khí và các ngành kỹ thuật...

   157 p humg 06/01/2015 220 7

 • Giáo trình Autocad: Phần 1 - Nguyễn Gia Phúc (chủ biên)

  Giáo trình Autocad: Phần 1 - Nguyễn Gia Phúc (chủ biên)

  Giáo trình Autocad do Nguyễn Gia Phúc (chủ biên) biên soạn gồm 19 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 12 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này giới thiệu kỹ các lệnh về file, lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ, lệnh vẽ cơ bản, lệnh trợ giúp, hiệu chỉnh,... Giáo trình dành cho sinh viên ngành Cơ khí và các ngành kỹ thuật khác.

   174 p humg 06/01/2015 199 8

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Nguyễn Gia Phúc (chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Nguyễn Gia Phúc (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Tin học đại cương do Nguyễn Gia Phúc (chủ biên) biên soạn trình bày về kỹ thuật lập trình với ngôn ngữ lập trình cơ bản là Pascal. Cuốn sách được trình bày dễ hiểu, có nhiều ví dụ minh họa, sau mỗi phần đều có những bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó phù hợp với trình độ học sinh trung học chuyên nghiệp.

   136 p humg 06/01/2015 245 8

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Nguyễn Gia Phúc (chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Nguyễn Gia Phúc (chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương do Nguyễn Gia Phúc (chủ biên) gồm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày đại cương về máy tính và tin học, hệ điều hành máy tính. Giáo trình nhằm trình bày những kiến thức cơ bản nhất về tin học cho học sinh trung học chuyên nghiệp cụ thể là học sinh ngành Cơ khí. Đồng thời cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo phù hợp cho...

   66 p humg 06/01/2015 461 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số