• Bài giảng Viễn thám

    Bài giảng Viễn thám

    Bài giảng Viễn thám của Nguyễn Đức Thuận trình bày khái niệm cơ bản về viễn thám, lý thuyết phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên, giải đoán ảnh vệ tinh.

     246 p humg 24/08/2017 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số