• Bài giảng Khoa học đất (Pedology Soil Science)

  Bài giảng Khoa học đất (Pedology Soil Science)

  Bài giảng Khoa học đất (Pedology Soil Science) đưa ra các thang đánh giá lượng chất hữu cơ và mùn, đạm, lân, kali, phèn mặn trong đất; khả năng hấp phụ trao đổi cũng như độ chua của đất. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   15 p humg 24/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép Chương 1 Khái niệm chung về kết cấu BTCT của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như: Đặc điểm chung của kết cấu BTCT, sơ lược về lịch sử phát triển kết cấu BTCT, đặc điểm chung về cấu tạo và chế tạo của kết cấu BTCT. Mời các em cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài học.

   32 p humg 27/07/2017 3 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép Chương 2 Vật liệu dùng trong kết cấu bê tông cốt thép của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như: Phân loại, các tính chất tức thời của bê tông, lực dính bám giữa bê tông và cốt thép,..Mời các em cùng tham khảo!

   57 p humg 27/07/2017 6 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 Nguyên lý tính toán kết cấu bê tông cốt thép của TS. Đào Sỹ Đán biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quan điểm chung về thiết kế, Sự phát triển của quá trình thiết kế, Nguyên tắc cơ bản của Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05,...

   27 p humg 27/07/2017 2 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu uốn của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như sau: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, các giả thiết cơ bản, các giới hạn cốt thép, tính toán tiết diện BTCT thường chịu uốn,...Mời các em cùng tham khảo!

   99 p humg 27/07/2017 4 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán

  Mời các em cùng tham khảo Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép Chương 5 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu cắt của TS. Đào Sỹ Đán với các nội dung chính như sau: Các yêu cầu chung khi thiết kế chống cắt, mô hình thiết kế mặt cắt,...

   21 p humg 27/07/2017 4 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như sau: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, các giả thiết tính toán, tính toán cột ngắn, tính toán cột mảnh, cột chịu nén lệch tâm theo hai phương,...

   57 p humg 27/07/2017 1 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 7 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 7 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 7 Tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo TTGH sử dụng và mỏi do TS. Đào Sỹ Đán biên soạn gồm các nội dung chính: Tính toán thiết kế kết cấu BTCT theo TTGH sử dụng, tính toán thiết kế kết cấu BTCT theo TTGH mỏi,...

   43 p humg 27/07/2017 4 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 8 Kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực do TS. Đào Sỹ Đán biên soạn gồm các nội dung sau: Khái niệm chung, phân loại BTCT dự ứng lực, đặc điểm cấu tạo, tính toán thiết kế kết cấu BTCT dự ứng lực,...Mời các em cùng tham khảo!

   25 p humg 27/07/2017 2 0

 • Bài giảng Các phương pháp số trong phân tích kết cấu - Ts. Nguyễn Trọng Phú

  Bài giảng Các phương pháp số trong phân tích kết cấu - Ts. Nguyễn Trọng Phú

  Bài giảng Các phương pháp số trong phân tích kết cấu do Ts. Nguyễn Trọng Phú biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu, các chương trình máy tính phân tích kết cấu, cấu trúc của các phần mềm phân tích kết cấu, các định nghĩa và các khái niệm bậc tự do, hệ tọa độ và các tọa độ phân tích,...Mời các em cùng tham khảo!

   84 p humg 27/07/2017 7 1

 • Bài giảng Kết cấu thép - Trần Văn Phúc

  Bài giảng Kết cấu thép - Trần Văn Phúc

  Bài giảng Kết cấu thép do giảng viên Trần Văn Phúc biên soạn giúp các em nắm được các nội dung chính như: Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, kết cấu thép nhà nhịp lớn, thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp,...Mời các em cùng tham khảo!

   92 p humg 27/07/2017 3 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 10: Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 10: Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 10 - Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp trình bày về những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Marketing quốc tế; những hình thức tổ chức bộ phận Marketing quốc tế.

   5 p humg 27/07/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số