Ebook Đột phá sức sáng tạo: Phần 2 - NXB Tri thức

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Phần II. Nghĩ những điều không ai nghĩ
tới (Chiến lược: Tư duy mạch lạc; Tạo những kết hợp mới mẻ; Kết nối những ý tưởng rời rạc; Nhìn vào mặt khác của vấn đề; Kiếm tìm trong những thế giới khác; Tìm thấy cái bạn không định tìm kiếm; Đánh thức tinh thần hợp tác). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.