Ebook Đột phá sức sáng tạo: Phần 1 - NXB Tri thức

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Phần I. Nhận ra những điều người khác
không thấy (Chiến lược: Biết cách nhìn nhận, trình bày suy nghĩ bằng những hình ảnh trực quan). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.