Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - TS. Đoàn Gia Dũng

Bài giảng Quản trị học: Chương 6 do TS. Đoàn Gia Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm cấu trúc tổ chức, vai trò của cấu trúc tổ chức, các khía cạnh phản ánh của cấu trúc tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!