Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh

Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích sử dụng lao động theo kết cấu, phân tích hiện trạng TSCĐ, phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo.