Giáo án môn Vật liệu xây dựng

Sấy gỗ là biện pháp làm giảm đổ ẩm của gỗ, ngăn ngừa mục nát, tăng cường độ, hạn chế sự thay đổi kích thước bà hình dáng trong quá trình sử dụng là sấy tự nhiên, sấy phòng, sấy điện, sấy trong chất lỏng đun nóng. Trong đó sấy tự nhiên và sấy phòng là chủ yếu