Ebook 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây: Phần 2 - NXB Giáo dục

Nối tiếp phần 1, phần 2 quyển sách gồm 48 câu chuyện. Những gương người sáng được kể qua từng câu chuyệnsẽ giúp cho mỗi người khi soi vào có thể hoặc tu tỉnh, hoặc cố vươn lên những đỉnh cao của đạo làm người. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.