Ebook 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Phần 2 ebook gồm các nguyên tắc: Nguyên tắc đánh đổi, nguyên tắc bảng điểm, nguyên tắc người dự bị, nguyên tắc đồng nhất, nguyên tắc giao tiếp, nguyên tắc thế mạnh, nguyên tắc quyết tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.