• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 1.1 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 1.1 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 1.1 Ngôn ngữ C# do ThS. Thái Kim Phụng biên soạn gồm các nội dung như sau Giới thiệu ngôn ngữ C#, cơ sở ngôn ngữ C#, kiểu dữ liệu, chuyển đổi kiểu dữ liệu,...

   29 p humg 29/01/2018 57 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 0 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 0 - ThS. Thái Kim Phụng

  Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: Hiểu các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng, ứng dụng lập trình hướng đối tượng sử dụng C#, phân biệt và sử dụng một cách hợp lý các thành phần khác nhau trong lập trình hướng đối tượng, giải quyết những bài toán theo quan điểm lập trình hướng đối tượng.

   15 p humg 29/01/2018 49 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 2 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 2 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 2 Thiết kế lớp do ThS. Thái Kim Phụng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng lớp, thiết kế các thành phần dữ liệu, các hàm khởi tạo, phương thức, thành viên tĩnh, các bổ từ truy cập,...

   36 p humg 29/01/2018 63 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 1 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 1 - ThS. Thái Kim Phụng

  Mục tiêu Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 1 giúp các bạn Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng, tìm hiểu các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng, thiết kế theo hướng đối tượng.

   39 p humg 29/01/2018 62 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 3 Định nghĩa toán tử do ThS. Thái Kim Phụng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa toán tử, các loại toán tử, phạm vi sử dụng toán tử, bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p humg 29/01/2018 60 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 4 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 4 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 4 Kế thừa – đa hình do ThS. Thái Kim Phụng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kế thừa, đa hình, lớp trừu tượng, lớp niêm phong, lớp trong lớp, giao diện.

   53 p humg 29/01/2018 62 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 5 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 5 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 5 Uỷ nhiệm hàm, sự kiện và xử lý ngoại lệ do ThS. Thái Kim Phụng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Uỷ nhiệm hàm (delegate), sự kiện (event), xử lý ngoại lệ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   22 p humg 29/01/2018 53 1

 • Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN

  Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN

  Cùng tìm hiểu chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường; các phương pháp đo đạc và phân tích các thông số chất lượng môi trường; xử lý mẫu; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN".

   102 p humg 28/12/2017 86 1

 • Bài giảng Tổng quan hoạt động quan trắc môi trường

  Bài giảng Tổng quan hoạt động quan trắc môi trường

  Mời các bạn cùng tìm hiểu quan trắc môi trường; sơ lược về hoạt động quan trắc môi trường trên thế giới; Tổng quan về hoạt động quan trắc môi trường ở Việt Nam; Tồn tại và thách thức;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan hoạt động quan trắc môi trường".

   49 p humg 28/12/2017 65 1

 • Bài giảng Tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường

  Bài giảng Tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường

  Bài giảng Tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường với các nội dung chính về tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở trung ương và địa phương; hệ thống các phòng thí nghiệm phân tích môi trường; hiện trạng các phòng thí nghiệm. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   28 p humg 28/12/2017 62 1

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri

  Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri

  Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhận thức hoạt động tiếp xúc cử tri; cơ sở pháp lý về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; kỹ năng tiếp xúc cử tri. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   29 p humg 01/11/2017 83 3

 • Bài giảng Thực hiện vai trò đại diện - GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng Thực hiện vai trò đại diện - GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng Thực hiện vai trò đại diện do GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được đại biểu Quốc hội đại diện cho ai? Nội dung của vai trò đại diện; cách thực hiện vai trò đại diện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   8 p humg 01/11/2017 82 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số