• Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Phần mở đầu - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Phần mở đầu - Võ Ngọc Điều

  Phần mở đầu Các vấn đề cơ bản trong bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, sẽ giới thiệu cho người học về hệ thống điện, hệ thống điện hiện đại, mạng điện, điều khiển hệ thống, phân tích máy tính, mô hình hệ thống điện,... Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức trong chương học này.

   76 p humg 27/04/2017 3 0

 • Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 2 - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 2 - Võ Ngọc Điều

  Chương 2 Ma trận tổng trở thuộc bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, sẽ giới thiệu cho người học kiến thức về ma trận tổng trở cũng như cách thành ma trận tổng trở, trình bày quy tắc xây dựng Zbus,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết trong chương học này.

   67 p humg 27/04/2017 4 0

 • Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 3 - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 3 - Võ Ngọc Điều

  Chương 3 Phân bố công suất thuộc bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, sẽ giới thiệu đến người học vấn đề về phân bố công suất, trình bày phương pháp Gauss Seidel cũng như đưa ra ví dụ, bài toán minh họa cho phương pháp này. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cần thiết.

   92 p humg 27/04/2017 2 0

 • Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 1 - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 1 - Võ Ngọc Điều

  Chương 1 Ma trận tổng dẫn thuộc bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, sẽ trình bày cho người học kiến thức về ma trận tổng dẫn, cách thành lập và các quy tắc về ma trận tổng dẫn,... Để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo chương học dưới đây.

   90 p humg 27/04/2017 3 0

 • Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Phần kết - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Phần kết - Võ Ngọc Điều

  Phần kết Giới thiệu phần mềm phân bố công suất thuộc bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết trong chương học này và vận dụng vào thực hành thật tốt.

   24 p humg 27/04/2017 0 0

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Hà Duy Hưng

  Nội dung bài giảng "Vật liệu và linh kiện điện tử" cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể mô hình hóa và phân tích các mạch điện tử liên quan đến tất cả các chuyên ngành của khoa Điện – điện tử. Cụ thể gồm: Sự dẫn điện trong kim loại – điện trở, vật liệu điện môi – tụ điện, vật liệu từ - cuộn dây, chất...

   11 p humg 13/01/2017 13 1

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 1 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 1 - ThS. Hà Duy Hưng

  Chương 1 "Điện trở", những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các loại vật liệu điện, điện trở của dây dẫn điện, định luật Ohm và định nghĩa điện trở, cấu tạo điện trở, phân loại điện trở, các kiểu ghép điện trở, ứng dụng điện trở. Mời tham khảo.

   46 p humg 13/01/2017 23 1

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 2 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 2 - ThS. Hà Duy Hưng

  Chương 2 cung cấp kiến thức cơ bản về tụ điện. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Cấu tạo tụ điện, điện dung, đặc tính của tụ điện đối với dòng điện một chiều, phân loại tụ điện, đặc tính của tụ đối với dòng điện xoay chiều, các kiểu ghép tụ điện, các ứng dụng của tụ điện. Mời tham khảo.

   27 p humg 13/01/2017 7 1

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 3 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 3 - ThS. Hà Duy Hưng

  Chương 3 - Vật liệu điện từ - cuộn dây. Những nội dung chính trong chương 3 gồm có: Cơ sở từ học, cuộn dây, đặc tính đối với dòng điện xoay chiều, các cách ghép cuộn dây, bộ biến áp, ứng dụng của cuộn dây,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p humg 13/01/2017 4 1

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 4 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 4 - ThS. Hà Duy Hưng

  Chương 4 "Chất bán dẫn điện - Diode bán dẫn", chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Chất bán dẫn điện, diod bán dẫn, ứng dụng của diode, các loại diode khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   55 p humg 13/01/2017 25 1

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 5 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 5 - ThS. Hà Duy Hưng

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên lý của transistor. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Cấu tạo của transistor, nguyên lý vận chuyển của transistor, ký hiệu – hình dáng – cách thử, đặc tính kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p humg 13/01/2017 13 1

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 6 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 6 - ThS. Hà Duy Hưng

  Chương 6 "Phân cực cho transistor BJT", những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương, phân cực bằng hai nguồn, phân cực bằng nguồn chung, ảnh hưởng của nhiệt độ đối với transistor, các phương pháp ổn định nhiệt, ba cách ráp căn bản và mạch tương đương của transistor,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p humg 13/01/2017 7 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số