• Một số vấn đề về nhận thức và thực trạng giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang

  Một số vấn đề về nhận thức và thực trạng giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang

  “Một số vấn đề về nhận thức và thực trạng giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên trường đại học An Giang” là bài biết tham dự Hội thảo khoa học về giáo dục Quốc phòng – An ninh nhằm đánh giá thực trạng và nhận thức về giáo dục quốc phòng – an ninh của sinh viên Đại học An Giang.

   149 p humg 01/11/2017 95 2

 • Báo cáo tổng hợp: Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn vùng nước nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

  Báo cáo tổng hợp: Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn vùng nước nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

  Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, bài báo cáo tổng hợp "Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn vùng nước nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020" giới thiệu đến các bạn những nội dung về đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các tác động và thách thức bảo tồn vùng nước nội địa tỉnh Bà Rịa...

   125 p humg 24/05/2016 34 1

 • Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

  Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

  Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, đồ án tốt nghiệp "Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp" trình bày về cách xác định kích thước hình học của nhà thép, thiết kế xà gồ, tính toán tải trọng tác động lên khung ngang, tính nội lực và thiết kế khung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đồ án để nắm bắt đầy đủ nội...

   105 p humg 24/05/2016 205 3

 • Bài giảng môn Địa chất lịch sử - GV. Hoàng Thị Kiều Oanh

  Bài giảng môn Địa chất lịch sử - GV. Hoàng Thị Kiều Oanh

  Bài giảng môn Địa chất lịch sử do GV. Hoàng Thị Kiều Oanh biên soạn nhằm giúp các bạn biết được tổng quan về địa chất lịch sử; các khái niệm liên quan đến địa chất lịch sử; lịch sử phát triển vỏ trái đất. Với các bạn chuyên ngành Địa lý thì đây là tài liệu hữu ích.

   80 p humg 25/04/2015 81 10

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán - ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Lý thuyết kế toán - ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Lý thuyết kế toán của trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội có kết cấu gồm 4 chương. Nội dung giáo trình trình bày tổng quan về kế toán; phương pháp kế toán; thu thập, ghi chép số liệu kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán. Tham khảo giáo trình để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   148 p humg 07/01/2015 104 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số