• Một số vấn đề về nhận thức và thực trạng giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang

  Một số vấn đề về nhận thức và thực trạng giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang

  “Một số vấn đề về nhận thức và thực trạng giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên trường đại học An Giang” là bài biết tham dự Hội thảo khoa học về giáo dục Quốc phòng – An ninh nhằm đánh giá thực trạng và nhận thức về giáo dục quốc phòng – an ninh của sinh viên Đại học An Giang.

   149 p humg 01/11/2017 0 0

 • Nâng cao chất lượng giảng dạy tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

  Nâng cao chất lượng giảng dạy tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

  Nội dung của bài viết trình bày về thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy tại trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

   5 p humg 01/11/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất và thống kê Cao đẳng - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Xác suất và thống kê Cao đẳng - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Xác suất và thống kê Cao đẳng gồm 2 phần: Lý thuyết xác suất và lý thuyết thống kê. Phần 1 trình bày nội dung về xác suất của biến cố, biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất thông dụng. Phần 2 trình bày về mẫu thống kê và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, bài toán tương quan và hồi quy.

   33 p humg 01/11/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê máy tính: Nhắc lại toán Đại số tuyến tính - Lê Phong

  Bài giảng Xác suất thống kê máy tính: Nhắc lại toán Đại số tuyến tính - Lê Phong

  Trong bài giảng Xác suất thống kê này giúp người học ôn lại các kiến thức cơ bản về toán Đại số tuyến tính thông qua các nội dung sau đây: Khái niệm ma trận, vector; một số toán tử (Cộng 2 ma trận, nhân 2 ma trận, căn bậc 2, nghịch đảo ma trận, trace, định thức). Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p humg 01/11/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê" trình bày các nội dung: Đại cương về giải tích tổ hợp, đại cương về xác suất, biến ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất quan trọng, lý thuyết mẫu và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p humg 01/11/2017 2 0

 • Bài giảng xác suất và thống kê toán học - Nguyễn Văn Du

  Bài giảng xác suất và thống kê toán học - Nguyễn Văn Du

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng xác suất và thống kê toán học - nguyễn văn du', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   311 p humg 01/11/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - CĐ kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng Xác suất thống kê - CĐ kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng Xác suất thống kê của trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng trình bày nội dung về giải tích tổ hợp, biến cố và xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, lý thuyết kiểm định. Mời các bạn tham khảo.

   58 p humg 01/11/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê kinh tế - Đoàn Hồng Chương

  Bài giảng Xác suất thống kê kinh tế - Đoàn Hồng Chương

  Bài giảng Xác suất thống kê kinh tế gồm 3 chương. Nội dung bài giảng lần lượt trình bày về đại số tổ hợp, xác suất và công thức tính xác suất, biến ngẫu nhiên và một số nội dung liên quan khác. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   70 p humg 01/11/2017 0 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Thiết kế nghiên cứu khoa học giới thiệu các tiếp cận thiết kế nghiên cứu, lưu ý trong quá trình thiết kế nghiên cứu, người nghiên cứu, một số định hướng nghiên cứu và mô hình nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p humg 01/11/2017 0 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 2: Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học" trình bày các khái niệm khoa học phân loại khoa học, nghiên cứu và phương pháp luận nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p humg 01/11/2017 1 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Hình thành ý tưởng nghiên cứu, phát triển kế hoạch nghiên cứu" trình bày sự hình thành ý tưởng nghiên cứu, định hướng nghiên cứu, chọn biến để nghiên cứu, thảo luận với người hướng dẫn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p humg 01/11/2017 0 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 6: Kỹ thuật thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học giới thiệu việc nghiên cứu tài liệu để thu thập dữ liệu, khảo sát thực địa, phỏng vấn, hội nghị khoa học, điều tra bằng bảng câu hỏi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p humg 01/11/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số