• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 5 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 5 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 1: Chương 5 Uỷ nhiệm hàm, sự kiện và xử lý ngoại lệ do ThS. Thái Kim Phụng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Uỷ nhiệm hàm (delegate), sự kiện (event), xử lý ngoại lệ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   22 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Phần 1 Các hàm thường dùng trong PHP, sau khi học xong phần này người học có thể hiểu về: Các hàm về chuỗi, các hàm bảo mật trong chuỗi, hàm ngày, giờ, các hàm về mảng, upload file lên server,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 0 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 0 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 0 do Nguyễn Hoàng Tùng biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn nội dung của bài học, tiêu chuẩn đánh giá sinh viên, tài liệu học tập, giải đáp thắc mắc về môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 3 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 3 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Nội dung phần 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Xây dựng ứng dụng PHP theo mô hình 3-Tiers", cụ thể như: Mô hình 3-Tiers, xây dựng ứng dụng mẫu theo 3-Tiers,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p humg 29/01/2018 4 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Phần 2 giúp người học hiểu về "Lập trình hướng đối tượng trong PHP". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, khai báo một lớp, thuộc tính, phương thức, truy cập các thành phần của lớp bằng $this, giải quyết vấn đề không cho phép overloading trong PHP, hàm tạo (__construct), hàm hủy (__destruct), thành phần static, kế thừa (extends), hàm lấy tên...

   15 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 5 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 5 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 5 do Nguyễn Hoàng Tùng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Bắt đầu, giới thiệu ASP.NET MVC 4, làm việc với dự án có cơ sở dữ liệu.

   13 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Công nghệ Web và Ứng dụng: Phần 4 trình bày về "Một số thành phần bổ trợ trong Web". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tạo mã xác nhận (Captcha), bình chọn (Vote), kỹ thuật phân trang (Paging), giỏ hàng (Shopping cart).

   8 p humg 29/01/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 8 - TS Đào Nam Anh (tt)

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 8 - TS Đào Nam Anh (tt)

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 8 (tiếp theo) trình bày các nội dung sau: Mảng đa chiều cùng kích thước, mảng đa chiều kích thước khác nhau, danh sách mảng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p humg 29/01/2018 2 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 10 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 10 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 10 trình bày các nội dung sau: Lớp đối tượng string, tạo một chuỗi, thao tác trên chuỗi, thao tác trên chuỗi dùng String builder, các biểu thức quy tắc,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 trình bày các nội dung sau: Kiểu dữ liệu, biến và hằng, biểu thức, khoảng trắng, câu lệnh, toán tử, namespace, biên dịch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p humg 29/01/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 2 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 2 - TS Đào Nam Anh

  Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Để giúp các bạn nắm rõ hơn về ngôn ngữ C# mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 2 dưới đây.

   28 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 trình bày các nội dung sau: Trước khi MS.NET ra đời, nguồn gốc của .NET, microsoft .NET, kiến trúc .NET Framework, common Language Runtime (CLR), thư viện .NET Framework, phát triển ứng dụng client, biên dịch và MSIL, ngôn ngữ C#.

   29 p humg 29/01/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số